Vi har kollektivavtal med byggnads.

Tyresö Bygg & Partners AB har behörighet enligt BBV och följer Byggkeramik rådets rekommendationer för våtrum.

Vi har kollektivavtal med Byggnads och ser även till att kontinuerligt kontrollerar att våra underentreprenörer har kollektivavtal samt att de har de behörigheter som krävs för sina yrkesgrupper. All vår personal har ID06 för att bl.a kunna registrera sig via e-liggare  på vissa byggarbetsplatser vilket är krav från Skatteverket. För att trygga våra kunder ytterligare samt oss själva har vi fulltäckande försäkringar via SVEDEA om olyckan skulle inträffa, som bl.a innefattar Allriskförsäkring, Ansvarsförsäkring & Entreprenads försäkring.