FRÅGOR OCH SVAR - FAQ

Här finner du svar på de vanligaste frågorna kring din renovering. Kontakta oss gärna om du har fler frågor eller funderingar.

Tidsåtgång

Inför varje renovering får du som kund en fast tidsplan – detta står inskrivet i avtalet också.

Arbetstider
Vi önskar att ha tillgång till arbetsplatsen mellan kl. 07:00 – 17:00 om inget annat avtalas.

Behörigheter
Vi har alla behörigheter som krävs för att kunna utföra ett fackmannamässigt arbete enligt gällande branschregler.

Analys
Vi gör alltid hembesök för att få en definitiv bild av vad som skall utföras. Vi gör en analys efter att du har presenterat dina önskemål om hur du vill ha din renovering – och utifrån det presenterar vi den bästa lösningen för dig.

Betalning
Vi presenterar en betalningsplan som är utformad så att du som kund inte betalar något i förväg. Det vill säga att du betalar endast efter utfört arbete och delmoment. Betalningsplanen framgår alltid tydligt i avtalet.

ROT-avdrag
Du som kund har rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden. Den sammanlagda skattereduktionen för ROT-arbete är maximalt 50 000 kr per person och år oavsett köparens ålder. Hör gärna efter med Skatteverket om du har rätt till ROT-avdrag.

Offert
Efter vårt besök får du alltid en skriftlig offert per mail. Offerten ligger sedan som grund för det kommande avtalet.

Fast pris
Vi lämnar alltid ett fast pris på det önskade arbetet, där vi inkluderar byggmaterial, transporter och arbetstimmar.

Ändringar eller tillägg
Ibland kommer man på att man vill göra en ändring under renoveringen. Kanske en lampkapp skall flyttas, eller att någon detalj som inte varit med från början skall vara med. Dessa skall alltid beställas skriftligt via mail och bekräftas således också.

Besiktning
Efter varje avslutat projekt gör vi alltid en besiktning som kvalitetssäkrar slutresultatet där du får all dokumentation såsom kvalitetsdokument, intyg för vatteninstallationer och intyg på att värmeslingan är korrekt monterad.

Ställ frågor här

  Använd Ditt ROT-avdrag

  Du vet väl att du alltid kan dra av 50 % av arbetskostnaden med ROT-avdraget när du beställer arbete från Snickaren i Stockholm. Du får halva priset för en professionell snickare från Snickarn’ i Stockholm.

  Ditt Maxbelopp får inte överstiga 50 000 kr per person per år och har du kommit upp i 50 000 SEK så löper vanligt pris på efter det. Om du bor du med någon till exempel så får du använda (2 x 50 000 = 100 000 kr) – dubbelt så mycket. Detta gäller alla våra snickartjänster.

   

  Redan i offerten kan du se vad priset blir efter ROT-avdrag och skattelättnad. Det finns heller ingen lägsta summa som du måste komma upp i för att få använda ROT-avdraget. Den gällande skattereduktionen har gällt sedan 8 december 2008 och är i dagsläget fortfarande i användning. Läs mer här!

  Ring eller maila oss om du har frågor eller funderingar kring din renovering.