RUT / ROT-AVDRAG

Med Rut- och Rot-avdraget kan du som privatperson dra nytta av olika typer av tjänster på ett ekonomiskt plan, genom att få en del av arbetskostnaderna som utförts av fackmän avdragna direkt från fakturan. En skillnad på Rut och Rot är att man vid Rut-avdraget inte behöver äga bostaden som vid Rot-avdraget. Dock måste den som anlitar firman / personen, bo i bostaden helt eller delvis.

RUT – Rengöring, Underhåll, Tvätt

RUT är en förkortning av rengöring, underhåll samt tvätt (hushållsnära tjänster). Det betyder att du som är minst 18 år och yngre än 65 år och som beställer tjänster som är relaterade till Rut, har tillstånd att göra skatteavdrag på max 50 % av arbetskostnaderna per år och som mest 25 000 kronor. Är du äldre än 65 år, stiger maxbeloppet till 50 000 kronor / år.

Vanliga Rut-tjänster

  • Barnpassning
  • Trädgårdsarbete
  • Städning
  • Flytthjälp
  • IT och digitala tjänster

ROT – Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad

Som titeln antyder ingår alla hantverkstjänster som är relaterade till renovering och till- eller ombyggnation, i begreppet ROT och är avdragsgilla till 30 % eller max 50 000 kronor per person och år.

Vanliga Rot-tjänster

  • Eldragningar
  • Målning
  • VVS-installationer
  • Takrenoveringar

Rut och Rot slås ihop vid maxkostnaden

Har du utnyttjat både Rut och Rot upp till ett belopp om 50 000 kronor sammanlagt, har gränsen nåtts och du måste vänta tills följande år för att bli beviljad avdragen igen.