Ombyggnad och tillbyggnad

Söker du utomhusrenovering i Stockholm? Då kan vi lugna dig med att vi har hantverkare för jobbet. Alla som arbetar på Tyresö bygg har kunskap och inbiten passion för hantverk vilket också resulterar i kvalitativa resultat. Vi kan genomföra de flesta typer av byggtjänster över hela Stor-Stockholm och besitter erfarenhet inom såväl snickeri som murning och puts. Ombyggnationer eller tillbyggnationer kanske panelbyte av garaget, inga arbeten kan bli för stora eller för små. Beställare från oss är privatpersoner, bostadsrättsföreningar och större byggbolag men vi levererar tjänster till alla. Tillsammans för vi dialog och eftersträvar att bygget går i mål inom tidsram och kostnadsbild som är uppsatt från start.

Hantverkare med bred kompetens i Stockholm

Våra anställda har stor kompetens över stora delar av byggnadsbranschens utbud. Behöver du hjälp med murning, puts, ombyggnation eller tillbyggnation fixar vi passande lösningar för projektet. En utomhusrenovering kan innebära ny altan eller fasadrenovering och vi uppfyller den begäran som ställs för en välfungerande fastighet. Renoveringen kan bestå av totalt verkställande eller så konstruerar vi efter det som krävs. Vi anpassar oss men ser alltid till att leverera säkra resultat som håller under många år framöver.

Ombyggnation eller tillbyggnation är vanligt bland utomhusrenoveringar och finns tillgängliga åt alla våra kunder. En ombyggnation kan resultera i upprustning av enklare slag som fönsterbyte eller omfatta större planlösning. För att bygga ut krävs i många fall bygglov vare sig det handlar om farstu eller större kök men när allt är godkänt kan vi bygga med hänsyn för tidigare konstruktion av huset. Vi ser till att allting går hand i hand och bidrar med anpassad planlösning för att underlätta vardagliga behov.

Utomhusrenoveringar kan genomföras alla tider på året och byggs under de förutsättningar som råder. Skulle vi upptäcka att någonting i renoveringen är vajsing tror vi på ärlighet och meddelar eventuella svårigheter. När vi tillsammans är överens om att lösningen är bäst för området så bygger vi efter önskad konstruktion. Det är viktigt med bra kontakt och är därför ärliga mot dig för att tryggheten ska bestå såväl under verkställandet som efter.

Utomhusrenoveringar i Stockholm/Tyresö

Utomhusrenoveringar är olika omfattande beroende på hur fastigheten ser ut. Oavsett om bygget går under  en större renovering eller är i mindre skala strävar vi efter samma kvalitativa resultat. Få hantverkare i Stockholm besitter samma byggarglädje som vi och resulterar därför i professionella byggnationer varje gång. Ska du genomföra en utomhusrenovering var då noggrann med att kontakta en behörig snickare för jobbet. Vi arbetar efter traditionella hantverk och säkra anläggningar för att öka standarden på bostäder i Tyresö och Stockholm.