Tyresö Bygg AB

Tyresö Bygg & Partners AB transparent

FAQ

Vanliga frågor

Arbetsledare kommer att få förhålla sig till tidsplan. Tidsplanen är uppbyggd efter uppsatta kostnader i projektet. Då har arbetsledare, projektledare eller platschef väldigt lätt att se om någonting avviker från uppsatt mål, tidsuppskattning och så vidare. Utöver ovan nämnda så drivs alla våra arbetsledare att effektivisera och pusha leverantörer och medarbetare till mer effektivt arbete.

Detta driv resulterar alltid i att beställare får en bättre upplevelse, nöjdhet och att detta ofta leder till fler uppdrag. Det räcker ofta som morot för arbetsledare att vilja utföra effektiva projekt. I vissa andra projekt kan vi tillsammans med beställare arbeta med en provisionsbaserad ersättning för arbetsledare att effektivisera och kapa kostnader, utan att tämja på resultat eller kvalité.

Absolut. Inga projekt är omöjliga för oss!

Om vi satt upp en budgetkalkyl så kommer denna att uppdateras varje vecka tillsammans med faktura kopplat till denna vecka. Om vi har ett fastpris projekt så kommer en betalplan att tas fram i samband med avtal, samt att tillkommande eller avgående arbete kommer att regleras löpande.

Självklart! Vi arbetar med väldigt många duktiga och beprövade underentreprenörer, och vi kommer att se till att rätt bolag och personer är just här för att vi skall nå så bra resultat som möjligt

Ett entreprenörsarvode finns till för vårt omhändertagande av dessa tjänster som inte vi har ”in house”.

Detta även med risk att vi riskerar kostnader gällande garantier och ekonomi. Det som är positivt att ni vill köpa in dessa tjänster genom oss är att vi samarbetar med många leverantörer inom varje yrkesgrupp och har genom åren hittat de företag som utför goda resultat, marknadsmässiga priser för deras tjänster samt en god företagskultur.

VI har en stor erfarenhet av många olika typer av projekt under många års tid. På samma sätt arbetar vi gärna med en uppsatt budgetkalkyl för att dessa projektkostnader skall spegla leveransen.

 

Det är en värdegrund för oss att det skall vara ”fair game”. Vi levererar allting vi gör med en extrem ”high end” produkt vilket gör oss väldigt säkra i de vi gör. Om vi inte skulle utföra projekt med dessa fantastiska resultat skulle vi inte kunnat ha dessa kund omdömena eller interna resa som vi gjort.

Dennis Lennhammer driver och är VD för bolaget. Han är insatt i alla projekt och har övergripande ansvar och inblick i ekonomi och framfart. I projekt agerar han då projektledare. Ute i alla projekt är det alltid inkopplat en personer som har ett arbetsledaransvar eller utnämnd platschef (bas-U).

Platschef har löpande kontakt med projektledare gällande ekonomi, tidsplan och kvalité. Utförandet och val av arbetssätt ansvarar platschef för alltid. Självklart kan Dennis agera bollplank, men kunskapen hos de som utför dessa moment är väldigt hög och lösningsorienterad.

Vi kvalitetssäkrar alla de arbeten vi gör med ett projektverktyg för KMA, arbetsmiljö och ordningsregler. Vi utföra löpande egenkontroller över utförda moment och verifikationer. Arbetarna synas löpande av via arbetsledare eller projektledare.

I vissa känsliga moment kommer även en oberoende besiktningsman att kopplas in för vår och er trygghet.

Vi använder Bygglet som overhead för att ha grym kontroll på kostnader. I bygglet har vi även arbetat fram ett väldigt bra system med dokumenthantering och KMA, skyddsronder etc. VI använder en tjänst från Byggplanen för att vi löpande skall ha bra kontroll på tidsplan.

I vissa mer komplicerade beskrivningar över konstruktion eller utförande så arbetar vi även mycket med video där vi skickar över en videopresentation över vad vi kommit fram till och behöver göra. Gällande uppbokning och säkerställning av hyrmaskiner använder vi oss av ett projektverktyg som heter Infobrick Equipment.

Tidigt i projekt, gärna innan, så lyfter vi fram de saker som vi anser som riskmoment i detta projekt. Då kan vi fokusera på dessa, och vi gör allt i vår makt för att vi på ett kostnadseffektivt sätt skall nå framgångsrika resultat.

Vi lämnar aldrig saker till slumpen eller att vi bygger in saker, då kan vi garantera. Valet kommer alltid att hamna hos er, efter våra utvärderingar och förslag.

Vi jobbar väldigt aktivt i ett program avsett för tidsplaneringen i projekt. Arbetsledare planerar alltid utifrån denna tidsplan gällande inköp, resursplanering och framfart. Denna tidsplan arbetas med varje vecka.

I budget projekt kommer detta att lyftas fram i samband med byggmöten eller i samband med att detta dyker upp.

Många gånger så utförs detta då med en uppsatt budget kostnad för detta. Är det väldigt små saker kan muntlig godkännande mellan platschef och beställare fungera för att vi skall ha ett bra flow i projektet.

I fastprisprojekt så tas oftast ett pris fram för åtgärdande av detta. I dessa fall så kommer detta behöva godkännas innan det utförs.

Vi behöver se över resurser, denna projektlängd och vilka arbetsledare och snickare som finns tillgängliga för just ert projekt. Ta kontakt med oss så sätter vi upp en plan som passar alla parter!

Alla projekt kontrolleras med vårt försäkringsbolag och att vi har rätt anpassade försäkringar för projektet. I vissa projekt försäkras projektet separat för allas trygghet. Garantier sammanställs efter avslutade projekt från var yrkesgrupp.

Vår projektdokumentation innehållande egenkontroller, varubedömningar, produktdata, myndighetsdokument osv är på en MYCKET hög nivå. Om ni vill komma i kontakt med någon av de oberoende besiktningsmännen som besiktigat våra projekt är det bara att fråga.