Tyresö Bygg AB

Tyresö Bygg & Partners AB transparent

GENERALENTREPRENAD

Vad innebär generalentreprenad?

Generalentreprenad innebär att vi som entreprenör avtalar att utföra ett arbete eller en beställning enligt överenskommen tidsplan och efter viss kvalitetsstandard.

Vid en generalentreprenad, även känd som utförandeentreprenad, ansvarar vi endast för utförandet av själva byggarbetet. Det innebär att beställaren, eller byggherren, är ansvarig för projekteringen och förberedelsearbetet.

optimerad husgrund
företag som erbjuder generalentreprenad

För och nackdelar med generalentreprenad?

En av fördelarna med att välja generalentreprenad är att vi som entreprenör har expertkunskaper och erfarenhet av att utföra byggarbeten på ett professionellt sätt. Vi tar ansvar för att arbetet blir utfört enligt gällande byggnormer och standarder. Dessutom kan det vara kostnadseffektivt (om man besitter kunskapen samt erfarenheten) att anlita en generalentreprenör då beställaren kan ha större kontroll över projekteringsprocessen och välja olika entreprenörer för olika delar av projektet.

 

Å andra sidan är nackdelen med generalentreprenad att beställaren behöver ta ansvar för projekteringen och förberedelsearbetet, vilket kan innebära mer administration och koordination. Det kan också innebära att beställaren har mindre kontroll över de olika delarna av projektet, då ansvaret ligger på olika entreprenörer.

Det är viktigt att notera att det finns en skillnad mellan totalentreprenad och generalentreprenad. Vid en totalentreprenad tar entreprenören ansvar för både utförandet och projekteringen, medan vid en generalentreprenad är entreprenören endast ansvarig för utförandet och beställaren ansvarar för projekteringen och förberedelsearbetet. Vi kan erbjuda båda dessa alternativ och ge rådgivning för att hjälpa er att välja det som passar bäst för ert specifika projekt.