Tyresö Bygg AB

Tyresö Bygg & Partners AB transparent

K-märkt renovering

K-märkning

K-märkning av hus innebär att de har ett kulturhistoriskt värde och att det ställs höga krav på byggföretag som utför renoveringar på dessa fastigheter. Tyresö Bygg & Partners är skickliga på att varsamt och kunnigt renovera K-märkta hus och återskapa kulturhistoriska detaljer som ofta finns i sådana hus.

 

Det finns olika grader av K-märkning, som kan innebära olika skyddsnivåer och möjligheter till förändringar av arkitekturen eller stilen på husen.

  • Det kan vara K-märkta hus av riksintresse, som hela Sverige har ett kulturhistoriskt intresse av att bevara, exempelvis stugor i kyrkstäder som tidigare användes som övernattning för resande till eller från kyrkor. 

 

  • Det kan också vara K-märkta hus i unika miljöer som berättar om viktig samhällsutveckling eller speciella tider i Sveriges historia.
renover grönmärkt

K-märkningens olika grader

Stockholms stad och Stadsmuseet kan även bestämma att vissa hus har ett kulturhistoriskt värde och behöver renoveras på ett godkänt antikvariskt sätt.

Länsstyrelsen har information om vilka fastigheter i Stockholm som är K-märkta och i vilken utsträckning. K-märkningen kan alltså ha också olika grader, såsom blå, grön och gul.

Dessa olika K-märkningar innebär:

  • Blå K-märkning innebär ett omfattande skydd och mycket höga kulturhistoriska värden
  • Grön K-märkning innebär att huset eller kvarteret har ett högt kulturhistoriskt värde.
  • Gul K-märkning har en positiv betydelse för stadsbilden och ett visst kulturhistoriskt värde.
renovera kmärktbyggnad
renovering grönmärkt
göra om grönmärkt

Grönmärkt klassificering

Grönklassning är en annan typ av klassificering som utförs av Stadsmuseet och innebär att en bebyggelse är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det kan exempelvis gälla byggnader som Adam och Eva 17 på Drottninggatan i Stockholm, Lärkstaden på Östermalm eller Jakobsgatan på Norrmalm. Denna klassificering innebär inte att man inte får förändra byggnaden, utan att förändringarna måste ske på ett varsamt sätt och inte förvanska byggnadens kulturhistoriska värde.

 

Grönmärkta hus ska alltid ha bygglovsansökan

För renoveringar av grönmärkta hus krävs alltid en bygglovsansökan som måste godkännas av stadsbyggnadskontoret. Fastighetsägaren måste också alltid bli tillfrågad innan renoveringen genomförs och ansvarar för att alla åtgärder följer gällande lagar, bestämmelser och föreningens stadgar och riktlinjer.

 

Tyresö Bygg & Partners har stor kunskap tack vare den erfarenhet som kommit med utförande av renoveringar av både grönmärkta och K-märkta hus.


Kontakta oss om ni behöver rådgivning eller har fler frågor kring era framtida projekt.